Leo Malet - Titelillustrationen rororo



























Titelillustrationen der Krimis von Leo Malet für rororo.